Kids & Us 2023-2024

Preu:

Trucar al:  97233983 o 640108084

enviar un e-mail a blanes@kidsandus.es

Impartit per:

Kids&Us Blanes (www.kidsandus.es). Facebook i Instagram @kidsandusblanes.

Carrer:

Carrer d’Alfonso Castelao, 36

Observacions d’interès:

Kids&Us cobreix totes les etapes de l’aprenentatge de l’idiom fins al nivell màxim del Marc Europeu Comú de Referència, el C2. Kids&Us Blanes és centre oficial preparador i examinador dels exàmens oficials de Cambridge Assessment English i Trinity College of London.