Activitats dintre de l’escola

A l’apartat d’Extraescolars dins del col·legi

podreu trobar l’informació de les activitats, agrupades segons l’empresa que les du a terme.

En cada Proveïdor i les seves activitats podreu llegir una petita explicació sobre l’extraescolar en concret i el cost mensual que té.

Per a qualsevol dubte o pregunta, us podeu adreçar a l’AFA via correu electrònic:

extraescolars@afamanyanetblanes.cat

 

IMPORTANT:

NO S’ACCEPTARAN PLACES QUE NO S’HAGIN TRAMITAT A TRAVÉS DEL NOSTRE FORMULARI!!!
PER PODER GAUDIR DE LES EXTRAESCOLARS QUE OFERIM, CAL ESTAR AL CORRENT DELS PAGAMENTS DE L’AFA.

Moltes gràcies.