SERVEI D’ACOLLIDA


La millor forma de conciliar la vida laboral amb la familiar és la de poder comptar amb els suports necessaris.

Per això, posem a disposició de totes les famílies sòcies de l’AFA, el servei d’acollida dels infants més matinadors, a uns preus assequibles.

Servei «Bon Dia». L’inici d’ aquest servei serà a partir del primer dia del curs escolar.

El servei d’acollida que oferim és de 7:45h a 9:00h del matí.