Comissions de treball

Les comissions de treball són espais perquè tots els pares i mares que ho desitgin puguin aprofundir col·lectivament en diversos àmbits i temàtiques.

D’aquesta manera els associats participen activament en les decisions fruit del diàleg i de l’acord.