Kids&Us, migdia

SEGUIM APRENENT ANGLÈS AL MIGDIA AMB KIDS&US

Kids&Us és una metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició de la llengua. Amb el nostre mètode aconseguim que els alumnes adquireixin, amb l’anglès, capacitats de comprensió similars a les de la seva llengua materna. Per fer-ho, provoquem una exposició a un llenguatge ric, que requereixi un esforç per part del nen similar al que du a terme per desxifrar la seva pròpia llengua. 

Kids&Us proporciona iniciar el contacte amb el nou idioma utilitzant el sentit de l’OÏDA, com quan adquirim la nostra llengua materna, aquest és el canal d’accés al cervell del nen per començar a sintonitzar-lo per al llenguatge. 

El llenguatge sorgeix a partir de la necessitat d’expressar-se. Sabem que si només exposem un nen al llenguatge, no aconseguirem que parli una llengua. Per això, en les nostres sessions sempre busquem que el nen es trobi en situacions que l’estimulin a comunicar-se fent servir el llenguatge a què ha estat exposat prèviament.

Actualment Kids&Us compta amb més de 150.000 alumnes i 527 centres a 9 països. A Blanes, des de l’any 2008, cada dia més nens i nenes aprenen anglès amb la nostra metodologia.

 

Destinat a: Alumnes de P3 a 6è de primària separats per grups d’edat. Grups reduïts: mínim 4 nens/es a 8 màxim.

Horari: 1 dia a la setmana de 13.45h a 14.45h

Impartit per: Kids&Us Blanes (www.kidsandus.es). Facebook i Instagram @kidsandusblanes.

MATRÍCULES OBERTES 

Per a dur a terme la inscripció heu de dirigir-vos al seu centre d’estudis: Carrer d’Alfonso Castelao, 36

Preu: trucar al 97233983 o enviar un e-mail a blanes@kidsandus.es

Observacions d’interès: Kids&Us cobreix totes les etapes de l’aprenentatge de l’idiom fins al nivell màxim del Marc Europeu Comú de Referència, el C2. Kids&Us Blanes és centre oficial preparador i examinador dels exàmens oficials de Cambridge Assessment English i Trinity College of London.

Departament d’Extraescolars Col·legi Santa Maria – Manyanet Blanes

Moltes gràcies,